O projekcie

Projekt „Internet jako narzędzie walki z kryzysem” jest odpowiedzią na potrzeby Małopolskich firm w zakresie szkoleń z zakresu Marketingu Internetowego.

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji osób zatrudnionych w zakresie zastosowania nowoczesnych technik marketingu internetowego oraz telemarketingu w sprzedaży produktów i usług po to aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terenie woj. małopolskiego.

Projekt kierowany jest do firm które wyniku spowolnienia gospodarczego zmniejszyły swoją konkurencyjność w stosunku do ubiegłych lat i borykają się z problemem niedostatecznej sprzedaży produktów  i usług co uniemożliwia im efektywne funkcjonowanie na rynku.

Idealnymi beneficjentami projektu są firmy które planują:
- rozszerzyć działalność,
- zwiększyć koszty na reklamę,
- poszukują nowych rynków zbytu.

Aby ww. plany firm mogły zostać zrealizowane pracownicy przedsiębiorstw muszą dysponować szeroką wiedza i umiejętnościami które umożliwią im realizację celów stawianych im przez pracodawców. Obecnie najszybszym i najtańszym sposobem komunikacji z klientami są narzędzia medialne takie jak Internet i telefon. Niemniej jednak korzystanie z tych narzędzi jest obwarowane licznymi sankcjami prawnymi które są związane między innymi z ustawą o ochronie danych osobowych. Aby pracownicy firm mogli skutecznie wykorzystać ww. narządza muszą dysponować szeroką wiedza w ww. zakresie.

Cykl szkoleń proponowanych w ramach projektu doskonale przygotuje pracowników do wykorzystania Internetu i telefonu jako skutecznych narzędzi sprzedaży.

Projekt realizowany jest w okresie:
01.01.2014- 30.04.2015

Pomocą szkoleniową w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 55-pięć firm.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Brak grafik
Brak grafik
Brak grafik
Brak grafik